Lai atgrieztu savu preci, jums jāsūta e-pasts uz orders@ulapop.com

Piegādes izmaksas ir bezmaksas

Atcerieties, ka preces atgriešana ir bezmaksas.

Ja saņemat kompensāciju, nosūtīšanas atgriešanas izmaksas tiks atskaitītas no jūsu kompensācijas. 

Atkarībā no tā, kur dzīvojat, laiks, kas nepieciešams, lai apmainītais produkts jūs sasniegtu, var atšķirties - no 5 līdz 15 darba dienām.

Visi pārvadājumu pakalpojumi ir izsekojami un apdrošināti.